A co trenér?

Připravuje vám reálné situace, v nichž se cítíte podobně (někdy i trapně) jako v životě.

Nezřídka se stává, že se účastníci kurzu nechají tak unést svými rolemi, že mám co dělat, abych udržel jejich odstup (a nenechal je pohádat se).

Pokud si začnete pěstovat správné komunikační návyky při tréninku, zvládnete je lépe i ve skutečném životě. Ale to už je na vás. Hodně štěstí.

Tréningové metody

Nejlepší rozvoj komunikačních dovedností je při hrách.

Např.: Slepý čtverec

 • Úkol vyžaduje trpělivost a soustředění.
 • Všichni členové skupiny si zavážou oči, potom každého účastníka zvlášť odvede vedoucí na místa s pravidelnými rozestupy a dá mu do ruky lano.
 • Vedoucí oznámí úkol a pravidla: „Vytvořte z lana čtverec (obrazec s totožnou délkou stran a stejnými úhly). V průběhu činnosti musíte být v neustálém kontaktu s lanem. Pro čtverec musíte využít celou délku lana. Jakmile se ve skupině dohodnete, že úkol je splněn, položte lano na zem a sundejte si pásky z očí.“
 • I když se úkol nepovede splnit, je důležité po jeho realizaci prodiskutovat pocity (i pohnutky) účastníků.

PROČ?
Mnohdy zjistíme, že nás naše okolí vnímá úplně jinak, než si představujeme. A to je dobrý základ pro komunikaci.

Ovšem pouze za předpokladu, že budou dodržena následující pravidla:

 • Každý se snaží podle svých nejlepších možností dosáhnout cílů, které jsou ukryty v překonávání výzev a řešení problémů.
 • Každý může při svém snažení očekávat pomoc skupiny.
 • Každý má právo obdržet zpětné informace o své činnosti.
 • Každý může vznášet připomínky.
 • Připomínka má přinášet pomoc, a ne zraňovat.
 • Problémy musí být diskutovány v okamžiku, kdy vznikly.
 • Každý je osobně odpovědný za to, aby se cítil dobře.
 • Skupina jako celek se snaží, aby se každý člen cítil dobře.

Nejlepšími trenéry jsou nám mnohdy naši nejbližší. V současné době mě učí trpělivosti a láskyplné tvořivosti moje manželka Libuška.