Poslání!

Život je neustálou příležitostí uplatňovat lásku a tvořivost, proto připravuji ducha i tělo, abych byl schopen odpovědět každé skutečné výzvě.

Přijímám následky svého bytí pokorně jako poučení.

Mým cílem je radovat se v přítomném okamžiku a přinášet inspiraci a podporu každému, kdo ji vnímá.

Lumír - O mě