Co vlastně můžete očekávat od kvalitního lektora?

Odpovídá na vaše otázky tak, že mu rozumíte.

Na počátku semináře „pro veřejnost“ se ptám účastníků na jejich konkrétní očekávání a někdy společně zjistíme, že je prostě nelze naplnit. Jednou jsem poprosil takového nespokojeného pána, aby počkal do přestávky. Vyjasnili jsme situaci (omylem se přihlásil na jiný kurs) a přesto zůstal celý den. V dalších dnech jsme společně připravili trénink podle potřeb jeho firmy.

Vždyť i způsob řešení reklamace je důkazem skutečné kvality.

Spolupráce

 • Od roku 1995 jsem auditorem systému jakosti.
 • Od roku 1995 jsem začal spolupracovat s Institutem vzdělávání VÍTKOVICE, a.s. a s Domem techniky – Ostrava s.r.o. jako lektor v oblastech:
  • řízení jakosti
  • statistické metody v řízení jakosti
  • motivace a komunikace
  • audity jakosti.
 • Od roku 1996 jsem byl vedoucím auditorem systému jakosti a odpovídal jsem za aplikaci statistických metod.
 • Od roku 1997 spolupracuji se Školou manažerského rozvoje s.r.o. – Olomouc jako lektor v oblasti
  • řízení jakosti.
 • Od roku 1998 spolupracuji se Školou manažerského rozvoje s.r.o. – Olomouc jako lektor v oblasti
  • řízení výroby.
 • Od roku 2002 spolupracuji se společnostmi INVENTIO CONCULTING s.r.o. a INORGA Consulting, s.r.o jako lektor v oblasti
  • nákupní management.
 • Od roku 2003 spolupracuji se společností INORGA Consulting, s.r.o jako lektor v oblasti
  • audity jakosti
  • řízení jakosti
  • motivace a komunikace.
 • Od roku 2008 spolupracuji se společností HM PARTERS s.r.o jako lektor v oblasti
  • motivace a komunikace.
 • Na počátku roku 2022 jsem složil zkoušku profesní kvalifikace “Lektora dalšího vzdělávání”.