Příčiny problémů

Na svých cestách se setkávám s různým způsobem uvažování.

Zabezpečení?

Toto jsou dveře mezi výrobou a kancelářemi ve firmě, v níž jsou přijímána příliš přísná pravidla, která jsou následně obcházena, protože (z objektivních i subjektivních důvodů) jsou nedodržitelná.

Připomíná Vám to něco?

Loajalita

Za nejdůležitější předpoklad pro spolupráci považuji loajalitu. Člověk, který projevuje velkou míru věrnosti a ochoty dodržovat pravidla a závazky je ideálním partnerem nejen v osobním životě, ale hlavně na společné cestě při dosahování výsledků. Loajalitu můžeme přijmout jako kriterium pro výběr a hodnocení pracovníků, můžeme ji testovat a v neposlední řadě ji můžeme i oceňovat.

Loajalita má však i svá úskalí.

Proč nejsou lidé loajální? Domnívám se, že jsou dva hlavní důvody:

  1. Nesdílíme společné hodnoty, které jsou nezbytným předpokladem pro přirozenou věrnost.
  2. Člověk se setká se situací, v níž si ujasňuje své hodnoty a momentálně „selže“ (zachová se v rozporu s pravidly).

Jak nejlépe předcházet neloajalitě?

  • přijmout ji jako důležitou vnitřní hodnotu
  • komunikovat o loajalitě s partnery
  • být příkladem v dodržování pravidel a závazků
  • kultivovat soubor pravidel
  • trpělivě rozvíjet vztah k pravidlům a závazkům ve svém okolí