Víte jak poznáte správného konzultanta?

Dovede vám naslouchat a vzápětí klade otázky, pomocí kterých najdete společné řešení problému.

Jeden z mých přátel a spolupracovníků potřeboval přijmout závažné rozhodnutí. Dovolal se do hlasové schránky, z níž jsem se po několika hodinách doslechl:
formulaci problému,
návrhy řešení,
důvody pro i proti jejich realizaci a
poslední věta zněla zhruba takto: „… takže děkuji, že jsem si mohl srovnat myšlenky a najít optimální řešení. Ozvi se mi příležitostně, abych si jej potvrdil.“

Někdy postačí, když si konzultanta představíte a poradíte si sami.

Vlastnosti

Úspěšný konzultant by měl mít několik základních vlastností:

  • schopnost přijímat informace, aby dokázal vnímat podněty ze svého okolí (potřeby klienta, nové poznatky kolegů)
  • umění předávat informace, aby mu jeho okolí dobře rozumělo
  • psychickou odolnost, aby dokázal efektivně uplatňovat sdílení informací