STRACH

Strach_blog-2

Strach je původně velmi potřebnou a pozitivní emocí, která nás varuje před nebezpečími a začíná náš organismus připravovat na fyzický výkon, potřebný k překonání překážek. V současné době situací, v nichž bychom uplatnili jeho původní význam, ubývá. Naopak dlouhodobě prožíváme osobní i globální děsy.

Bojíme se:

 • že nás přehlédnou
 • že si nás všimnou
 • jaký názor na nás budou mít lidé z našeho okolí
 • vlastních chyb a jejich následků
 • ztráty pozice
 • nadřízených
 • podřízených
 • spolupráce
 • konkurence
 • zákazníka
 • dodavatele
 • finančních ztrát
 • zpomalení růstu HDP
 • důchodové reformy
 • konfliktu na Ukrajině
 • globálního oteplování

a co víc:

 • bojíme se radovat
 • a přímo se děsíme svých strachů
 • ale máme hrůzu z každé změny

A tak jsme si navzájem z původně pozitivního sebeochranného mechanismu, který nám pomohl přežít tisíce let, vytvořili OSOBNÍ PEKLO, svazující naši schopnost přemýšlet nad novými cestami. A tak se choulíme na zápraží a bojíme se vykročit do neznámé tmy.

Přestaňme se bát něčeho, co neovlivníme. Je na čase využívat strach jen tam, kde je nám prospěšný. K tomu je nezbytné dovolit vstoupit radosti a štěstí do svého života. Strach se pak opět stane brněním, které nás v případě potřeby spolehlivě chrání. Spojí se s odvahou a dosáhneme stavu sebeúcty a spokojenosti s vlastním životem.

Strach je vynikajícím varováním před skutečnými riziky v duševním, fyzickém a finančním světě, které nám ušetří smutky, úrazy i ztráty.

Je to náročné a stojí to za to.

Příčiny problémů

Na svých cestách se setkávám s různým způsobem uvažování.

Zabezpečení?

Toto jsou dveře mezi výrobou a kancelářemi ve firmě, v níž jsou přijímána příliš přísná pravidla, která jsou následně obcházena, protože (z objektivních i subjektivních důvodů) jsou nedodržitelná.

Připomíná Vám to něco?

Loajalita

Za nejdůležitější předpoklad pro spolupráci považuji loajalitu. Člověk, který projevuje velkou míru věrnosti a ochoty dodržovat pravidla a závazky je ideálním partnerem nejen v osobním životě, ale hlavně na společné cestě při dosahování výsledků. Loajalitu můžeme přijmout jako kriterium pro výběr a hodnocení pracovníků, můžeme ji testovat a v neposlední řadě ji můžeme i oceňovat.

Loajalita má však i svá úskalí.

Proč nejsou lidé loajální? Domnívám se, že jsou dva hlavní důvody:

 1. Nesdílíme společné hodnoty, které jsou nezbytným předpokladem pro přirozenou věrnost.
 2. Člověk se setká se situací, v níž si ujasňuje své hodnoty a momentálně „selže“ (zachová se v rozporu s pravidly).

Jak nejlépe předcházet neloajalitě?

 • přijmout ji jako důležitou vnitřní hodnotu
 • komunikovat o loajalitě s partnery
 • být příkladem v dodržování pravidel a závazků
 • kultivovat soubor pravidel
 • trpělivě rozvíjet vztah k pravidlům a závazkům ve svém okolí