Jak se chová dobrý auditor?

Připadáte si, jako byste se „dívali do zrcadla“ na výsledky své práce.

Po celodenním auditu, na němž jsem jednomu majiteli firmy ukazoval, kde jeho pozdní nebo nejasné rozhodnutí ovlivňuje výsledky procesů, prohlásil: „Máš pravdu, schody se zametají shora.“

V té chvíli se podařilo zprostředkovat sice „bolestivý“, ale prospěšný zážitek.

Kvalifikace

  • Od roku 1995 jsem auditorem systému jakosti.
  • Od roku 1997 jsem členem „Akreditovaného certifikačního místa“ při Domě techniky Ostrava.
  • Od roku 1999 jsem – certifikován jako „externí auditor jakosti“ – číslo certifikátu: 172 u Akreditovaného certifikačního místa při Domě techniky Ostrava
  • Od roku 1999 jsem – certifikován jako „auditor EMS“ – číslo certifikátu: 957 u Akreditovaného certifikačního místa při Domě techniky Ostrava